تکنیکهای آیلتس

آیا تسلط بر تکنیکهای آیلتس می تواند ضامن موفقیت در این آزمون باشد؟

تردیدی نیست که تکنیکهایی نظیر  Skimming , Scanning  و Underlining    می توانند  تا حدی روی نمره شما تاثیرگذار باشند اما تجربه ۸ ساله من در تدریس آیلتس به بیش از ۲۵۰۰ نفر زبان آموز نشان می دهد که در بهترین حالت میزان تاثیر چنین تکنیکهایی تنها ۳۰% است و نه بیشتر. به عبارت دیگر بخش عمده آزمون آیلتس ( ۷۰% ) دانش انگلیسی عمومی است که آن هم در نتیجه تمرین ، مطالعه زیاد و با گذشت زمان به دست می آید. بنابراین تاکید بیش از حد روی تکنیکها به هیچ عنوان منطقی نیست و نهایتا تضمین موفقیت شما در ارتقا دانش عمومی زبان نهفته است.

نظر شما