بهترین روش برای تحت تاثیر قراردادن ممتحن آیلتس در آزمون Speaking

بهترین روش برای تحت تاثیر قراردادن ممتحن آیلتس در آزمون  Speaking  چیست؟
روشهای متعددی به منظور تحت تاثیر قراردادن ممتحن آیلتس در آزمون  Speaking  پیشنهاد شده است، مثلا در مورد آقایان پوشیدن لباس رسمی همراه با کراوات و در مورد خانمها پوشش آراسته همراه با آرایش البته در حد و اندازه معقول. شخصا استراتژی های ذکر شده را موثر می دانم هرچند که روش ساده تر و در عین حال تاثیرگذارتری نیز وجود دارد که آنهم چیزی نیست به جز ” لبخند زدن ” در طول ۱۲ تا ۱۴ دقیقه ای که ممتحن در حال مصاحبه با شماست. اگر دقت کرده باشید در حالت عادی هم لذت صحبت کردن با افرادی که لبخند بر لب دارند به مراتب بیشتر از افراد عبوس و عصبی است و بدون شک زمانیکه پای آزمون در میان است چنین راهکاری معجزه آسا خواهد بود.

نظر شما