کارنامه فاطمه حاجی

خانم حاجی مدت ۲ سال در کلاسهای انگلیسی عمومی من شرکت کردند و همواره از بهترینهای کلاس محسوب می شدند. ایشان بعد از گذراندن یک دوره خصوصی کلاس آیلتس با اینجانب و به کار بستن نکات تدریس شده و با اتکا به دانش انگلیسی عمومی با لای خود موفق به کسب نمره ۶٫۵ شدند که البته به نظر من تواناییهای ایشان به مراتب بیشتر از این نمره می باشد. ایشان هم اکنون از مدرسین با تجربه انگلیسی در آموزشگاههای تهران هستند.

نظرات برای این مطلب بسته می باشد.