کلاس ها و خدمات آموزشی آنلاین و نیمه آنلاین

  
کلاسهای آنلاین و نیمه آنلاین


این کلاسها برای افرادی طراحی شده است که فرصت و زمان کافی جهت حضور در کلاسهای سنتی را ندارند و قصدشان این است که بدوه صرف هزینه و زمان برای رفت و آمد، در محل سکونت و یا محل کار خود با توجه به برنامه مدون و جزوات که برای او ارسال می گردد، به فراگیری زبان انگلیسی بپردازد.
مزیت این کلاسها در این است که موقعیت مکانی دانشجو برای شرکت در این کلاسها اهمیتی ندارد و از هر نقطه جهان و ایران قادر به شرکت در کلاسهای استاد ملازاده خواهد بود.
لازم به ذکر است که محدودیتی از نوع موضوع برای کلاسهای آنلاین وجود ندارد، بدین معنا که کلیه کلاسها اعم از:آیلتس، مکالمه، انگلیسی عمومی (از مبتدی تا پیشرفته)، و ... می توانند به صورت آنلاین برگزار گردند.
مدت زمان کلاسهای آنلاین برای هر جلسه ۱:۱۵ درنظر گرفته شده و هزینه آنها همانند کلاسهای خصوصی می باشد.


خدمات آموزشی آنلاین و نیمه آنلاین


مکالمه آزاد با استاد حمید ملازاده از طریق اسکایپ:

این سرویس آموزشی مختص عزیزانی است که علاقمند به داشتن کلاسهای مکالمه آزاد و موضوعی با استاد می باشند.

تصحیح مقالات  IELTS به صورت تحلیلی:

شما میتوانید مقالات و نوشتارهای خود را از طریق ایمیل به ما ارسال نمایید، استاد آنها را به لحاظ ۴ معیار اصلی در Writing که عبارتند از :    Grammar, Vocabulary, Cohesion and Coherence, Task response بررسی نموده و در اسرع وقت مقاله تصحیح شده همراه با یک نمونه ایده آل  برای شما ارسال می شود.

مشاوره و تعیین سطح:

شما میتوانید با هماهنگی قبلی  و از طریق اینترنت، با استاد مشاوره آموزشی داشته و تعیین سطح گردید.

مبتدیپیش متوسطهمتوسطهبالای متوسطهپیشرفتهپیش نیاز آیلتسآیلتس

کلاسهای انگلیسی عمومی شامل پنج دوره در پنج سطح مختلف از مبتدی تا پیشرفته می باشد که مدت زمان هر ترم ۲۰ جلسه  میباشد و درمجموع هردانشجو درمدت زمان یکسال قادرخواهد بود تا در چهار مهارت اصلی زبان خود را به سطح مطلوبی برساند و با آمادگی صددرصد در کلاسهای تخصصی و ویژه شرکت نماید.
درمقایسه با کلاسهای ترمیک آموزشگاههای موجود  که طول و تعداد دوره هایشان طولانی بوده و باعث خستگی و دلزدگی دانشجویان می شود مزیت کلاسهای انگلیسی عمومی استاد حمید ملازاده در این است که با صرف زمان مناسب و هزینه ای مقرون به صرفه، دانشجو می تواند با تلاش خود و کمک ما به سطح مورد انتظار ما و دلخواه خود دست یابد.

۲۰جلسه ، هرجلسه ۱:۱۰ دقیقه، کتب به روز + منابع انحصاری استاد حمید ملازاده 

کلاسهای انگلیسی عمومی شامل پنج دوره در پنج سطح مختلف از مبتدی تا پیشرفته می باشد که مدت زمان هر ترم ۲۰ جلسه  میباشد و درمجموع هردانشجو درمدت زمان یکسال قادرخواهد بود تا در چهار مهارت اصلی زبان خود را به سطح مطلوبی برساند و با آمادگی صددرصد در کلاسهای تخصصی و ویژه شرکت نماید.
درمقایسه با کلاسهای ترمیک آموزشگاههای موجود  که طول و تعداد دوره هایشان طولانی بوده و باعث خستگی و دلزدگی دانشجویان می شود مزیت کلاسهای انگلیسی عمومی استاد حمید ملازاده در این است که با صرف زمان مناسب و هزینه ای مقرون به صرفه، دانشجو می تواند با تلاش خود و کمک ما به سطح مورد انتظار ما و دلخواه خود دست یابد.

۲۰جلسه ، هرجلسه ۱:۱۰ دقیقه، کتب به روز + منابع انحصاری استاد حمید ملازاده 

 

کلاسهای انگلیسی عمومی شامل پنج دوره در پنج سطح مختلف از مبتدی تا پیشرفته می باشد که مدت زمان هر ترم ۲۰ جلسه  میباشد و درمجموع هردانشجو درمدت زمان یکسال قادرخواهد بود تا در چهار مهارت اصلی زبان خود را به سطح مطلوبی برساند و با آمادگی صددرصد در کلاسهای تخصصی و ویژه شرکت نماید.
درمقایسه با کلاسهای ترمیک آموزشگاههای موجود  که طول و تعداد دوره هایشان طولانی بوده و باعث خستگی و دلزدگی دانشجویان می شود مزیت کلاسهای انگلیسی عمومی استاد حمید ملازاده در این است که با صرف زمان مناسب و هزینه ای مقرون به صرفه، دانشجو می تواند با تلاش خود و کمک ما به سطح مورد انتظار ما و دلخواه خود دست یابد.

۲۰جلسه ، هرجلسه ۱:۱۰ دقیقه، کتب به روز + منابع انحصاری استاد حمید ملازاده 

کلاسهای انگلیسی عمومی شامل پنج دوره در پنج سطح مختلف از مبتدی تا پیشرفته می باشد که مدت زمان هر ترم ۲۰ جلسه  میباشد و درمجموع هردانشجو درمدت زمان یکسال قادرخواهد بود تا در چهار مهارت اصلی زبان خود را به سطح مطلوبی برساند و با آمادگی صددرصد در کلاسهای تخصصی و ویژه شرکت نماید.
درمقایسه با کلاسهای ترمیک آموزشگاههای موجود  که طول و تعداد دوره هایشان طولانی بوده و باعث خستگی و دلزدگی دانشجویان می شود مزیت کلاسهای انگلیسی عمومی استاد حمید ملازاده در این است که با صرف زمان مناسب و هزینه ای مقرون به صرفه، دانشجو می تواند با تلاش خود و کمک ما به سطح مورد انتظار ما و دلخواه خود دست یابد.

۲۰جلسه ، هرجلسه ۱:۱۰ دقیقه، کتب به روز + منابع انحصاری استاد حمید ملازاده  

کلاسهای انگلیسی عمومی شامل پنج دوره در پنج سطح مختلف از مبتدی تا پیشرفته می باشد که مدت زمان هر ترم ۲۰ جلسه  میباشد و درمجموع هردانشجو درمدت زمان یکسال قادرخواهد بود تا در چهار مهارت اصلی زبان خود را به سطح مطلوبی برساند و با آمادگی صددرصد در کلاسهای تخصصی و ویژه شرکت نماید.
درمقایسه با کلاسهای ترمیک آموزشگاههای موجود  که طول و تعداد دوره هایشان طولانی بوده و باعث خستگی و دلزدگی دانشجویان می شود مزیت کلاسهای انگلیسی عمومی استاد حمید ملازاده در این است که با صرف زمان مناسب و هزینه ای مقرون به صرفه، دانشجو می تواند با تلاش خود و کمک ما به سطح مورد انتظار ما و دلخواه خود دست یابد.

۲۰جلسه ، هرجلسه ۱:۱۰ دقیقه، کتب به روز + منابع انحصاری استاد حمید ملازاده 

بدیهی است دانشجویانی در این دوره ها شرکت کنند که  در سطح Intermediate  نباشند که در اینصورت لازم است تا با گذراندن دوره های Pre-IELTS به سطح مطلوب برای شرکت در دوره های IELTS برسند.( دوره کلاسهای Pre-IELTS بیست تا سی جلسه می باشد).
دوره های Pre-IELTS ویژه کسانی است که در سطح Pre-Intermediate هستند و قصد دارند خود را آماده ورود به دوره IELTS کنند. منبع آموزشی هر دو دوره جزوات انحصاری درخصوص چهار مهارت اصلی استاد حمید ملازاده می باشند.

۲۰ جلسه، مدت زمان هرجلسه: 1:10 دقیقه، منابع آموزشی: جزوات انحصاری استاد حمید ملازاده

این دوره ویژه فراگیرانی است که قصد شرکت در آزمون IELTS را دارند و فرصت شرکت در کلاسهای گروهی که معمولاً همراه با اتلاف وقت است را ندارند، بدین منظور ما با تدوین برنامه ای منسجم به شما کمک می کنیم تا حداکثر در ۲۰ جلسه با تمامی نکات لازم آشنا گشته و جهت کسب نمره مطلوب به آمادگی لازم دست یابید.
بدیهی است دانشجویانی می توانند در این دوره ها شرکت کنند که حداقل در سطح Intermediate  باشند.

۲۰ الی ۳۰ جلسه ، مدت زمان هرجلسه:  1:10 دقیقه، منابع آموزشی: جزوات انحصاری استاد حمید ملازاده