کلاس های نیمه خصوصی

این کلاسها را به کسانی پیشنهاد می کنیم که براین باورند که میزان یادگیری آنها در تعامل با سایرین بهتر از حالت خصوی می باشد. شهریه کلاسهای نیمه خصوصی در مقایسه با کلاسهای خصوصی مقرون به صرفه تر بوده وازطرفی نسبت به کلاسهای گروهی یادگیری زبان آموزان سریعتر، بهتر و منسجم تر می باشد.
حدنصاب تشکیل این کلاسها حداقل ۳ نفر و حداکثر ۶ نفر میباشد، شهریه این کلاسها ماهیانه پرداخت می گردد و طول مدت هرکلاس ۱٫۳۰ می باشد که به صورت ۲ یا ۳ روز در هفته برگزار می گردد.