کلاس های خصوصی استاد ملازاده

این کلاسها را به کسانی پیشنهاد می کنیم که قصد دارند در کمترین زمان ممکن مطلوبترین نتیجه را بدست آورند. باتوجه به مستندات موجود با قاطعیت به شما اطمینان می دهیم که در صورت اجرای جزء به جزء موارد برنامه ریزی شده به نتیجه موردنظر خود خواهید رسید. موفقیتهای زبان آموزان قبلی تضمین کننده ادعای ماست.

این کلاسها به صورت جلسات ۱٫۴۰ دقیقه برگزار می شوند و تعداد جلسات در هفته بستگی به درخواست زبان آموزان دارد.

از مزیتهای شرکت در کلاسهای خصوصی به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

  1. صرفه جویی در وقت
  2. صرفه جویی در هزینه
  3. پشتیبانی آموزشی کامل در طول دوره بصورت حضوری، تلفنی و اینترنتی
  4. برنامه ریزی مطابق با زمان و پیشرفت دانشجو
  5. استفاده از جزوات انحصاری و سی دی های مکمل
  6. زمان بندی کلاس مطابق با زمان آزاد زبان آموز