• مکالمه مبتدی

  Conversation TWO

   Jack: Good morning, Mary. How are you?

   Mary: Not bad, Thanks, and you?

   Jack: I’m OK, Thank you.

   Mary: What’s your phone number Jack?

   Jack: It’s  ۹۰۲۵۸۶۳۱٫

   Mary: Are you in my English class?

   Jack: No, I’m not. We’re in the same Math class.

   Mary: See you tomorrow.

   Jack: Take care.

   

 • نکات مهم در مکالمه

  فیلم های انگلیسی زبان را بدون زیرنویس تماشا کنید.

  Watch movies in English without subtitles or English language satellite channels like BBC or CNN and try to understand it.

  یک دوست انگلیسی زبان (از طریق اینترنت و …) پیدا کنید.

  Find a friend with whom you can practice English.

 • نکات مهم در مکالمه

  تا آنجا که می توانید جملات خودرا از فارسی به انگلیسی ترجمه نکنید چراکه ساختار این دو زبان همیشه اجازه اینکار را به ما نمی دهد و در برخی موارد معنی تغییر میکند مثلاً در فارسی فعل لذت بردن حرف اضافه (از) دارد درصورتیکه فعل enjoy حرف اضافه ندارد:من از شنا کردن لذت میبرم   I enjoy (from) swimming   ، در این جمله استفاده از کلمه from غلط است چراکه برگردان از زبان فارسی است

  Practice using natural English instead of finding the English equivalents from your mother tongue.

 • نکات مهم در مکالمه

  از دیگشنری انگلیسی به انگلیسی استفاده کنید، هرچند که اینکار درابتدا کمی دشوار به نظر می رسد اما مطمئناً نتیجه قابل توجهی دربرخواهد داشت.

  Use an English dictionary instead of a bilingual dictionary (as you progress)

 • نکات مهم در مکالمه

  کاربردی ترین نکات برای صحیح و سریع انگلیسی صحبت کردن( ۳ )

  سعی کنید همیشه انگلیسی فکر کنید، مثلاً زمانیکه در منزل خود هستید به جای استفاده از لغات فارسی از معادل های انگلیسی آنها استفاده کنید به عنوان مثال نگویید یخچال، بگویید   fridge

  روش دیگر این است که نام وسایل منزل خود را با استفاده از لیبل به انگلیسی نوشته و روی آنها بچسبانید.

  Try to think in English instead of your mother tongue/the language you are familiar with

 • نکات مهم در مکالمه

  بهترین نکات جهت صحیح و سریع انگلیسی صحبت کردن(۲)

  یادتان باشد واژه های مترادف همیشه به جای همدیگر استفاده نمی شوند مثلاً کلمات answer و reply هردوبه معنی پاسخ دادن می باشند اما به ندرت به جای همدیگر استفاده می شوند.

  Be careful of a dictionary’s definition of synonyms. There are no two completely synonymous words in English. Car and automobile are said to be synonymous, but telling your English friend that you have an automobile instead of a car is unusual.

 • نکات مهم در مکالمه

  بهترین نکات جهت صحیح و سریع انگلیسی صحبت کردن(۱)

  دانستن گرامر یکی از مهمترین نکات در صحیح و روان انگلیسی صحبت کردن می باشد هرچند که نباید فراموش کنیم هیچ لزومی ندارد وارد جزئیات گرامری شویم چراکه یادگیری کلیات گرامری به منظور تسلط به مکالمه کفایت می کند، ضمن اینکه جزئیات ساختاری ما را از هدفمان دور خواهند کرد.

  Grammar is very important. Lay yourself a good grammar foundation and your English will improve gradually.

  Nevertheless, don’t get bogged down and held back by grammar rules.You want to speak the language, not learn how it’s spoken.